Unia Literacka

Miło mi poinformować, że zostałem jednogłośnie przyjęty do stowarzyszenia Unia Literacka.

„Unia Literacka została wymyślona przez grupę polskich pisarek i pisarzy na Targach Książki w Londynie w marcu 2017 roku, we wrześniu miało miejsce zebranie założycielskie, w lipcu 2019 wpisano nas do KRS-u.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury (STL) i samorządami powołaliśmy rezydencje literackie w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. W początkach pandemii stworzyliśmy 'UL z książkami', lockdownowy cykl 50 spotkań autorskich online, a także zrzutkę na zapomogi dla pisarek i pisarzy, których pandemia wpędziła w kłopoty finansowe. Wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym (KBF) i STL zorganizowaliśmy Kongresy Książki w Krakowie, które stanowią okrągły stół polskiego rynku książki. W kolejnych edycji Kongresu powstały umowy modelowe (dostępne na naszej stronie) i opinia prawna o 'prawie do faktów' (które rekomendujemy wszystkim twórczyniom i twórcom literatury w Polsce) a także powstała Konwencja Krakowska, pierwszy kodeks dobrych praktyk uzgodniony przez pisarzy, tłumaczy i wydawców. Wspólnie z STL zbudowaliśmy stronę Impresariatu Literackiego, która ułatwia kontakt organizatorów spotkań z autorami i tłumaczami.

Unia Literacka brała udział w pracach legislacyjnych (ustawa o ubezpieczeniach artystów), lobbuje za zmianami korzystnymi dla pisarstwa, czytelnictwa, literatury”.


Unia Literacka:
unialiteracka.pl

Moja wizytówka na stronie Impresariatu Literackiego:
impresariatliteracki.pl