Poeta, prozaik, krytyk literacki. Urodził się w 1980 r.


Wydał tomy wierszy Mumu humu (Kraków 2006), Parada drezyn (Łódź 2010), Drzazgi i śmiech (Poznań 2010), Tętno (Łódź 2014), Środki doraźne (Poznań 2017), Późne słońce (Lusowo 2023), zbiór krótkich utworów prozatorskich Zabiegi (Poznań 2014) oraz książkę krytycznoliteracką Płynne przejścia (Mikołów 2011). Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Newsweeku”, „Tygodniku Powszechnym” i „Twórczości”. Laureat Nagrody im. Adama Włodka (2016). Nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz za tom Środki doraźne (2018). Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, ukraiński, rosyjski, czeski i słoweński.

Zdobywca Nagrody Grand Prix za najbardziej nowatorską poezję w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. M. Stryjewskiego (2008). Nominowany do nagrody głównej w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina (2005). Laureat głównych nagród w najważniejszych ogólnopolskich konkursach poetyckich, m.in. w konkursie im. Włodzimierza Pietrzaka (2005), im. Kazimierza Ratonia (2006), im. Leszka Bakuły (2006), im. Rafała Wojaczka (2006), im. Michała Kajki (2006), „Miłość niejedno ma imię” (2006), im. Mieczysława Stryjewskiego (2007), im. Cypriana Kamila Norwida (2007), im. Tadeusza Sułkowskiego (2007), im. Wacława Olszewskiego (2007) i „Krajobrazy słowa” (2007). Jest również dwukrotnym laureatem Konkursu Krytycznoliterackiego Festiwalu Puls Literatury (2008, 2010).

Zastępca redaktor naczelnej „Przekroju”. Juror ogólnopolskich konkursów poetyckich. Okazjonalnie prowadzi warsztaty literackie. Mieszka w Warszawie.
Fot. Inka Radomska

„Poszczególne wiersze tworzą ironiczną wyspę – efemeryczną oazę językowego flirtu z tym, co niedoskonałe. Ulotność oraz pozorna niedoskonałość refleksji ważniejsze są w tej przestrzeni od ucieczki w poetyckie metafory czy strumienie świadomości”.

Bartosz Suwiński, „Twórczość”

„Środki doraźne to piąta już – i jak sądzę, najlepsza – książka poetycka Marcina Orlińskiego (ur. 1980), poety, prozaika, krytyka literackiego, redaktora. Poety, śmiem twierdzić, jednego z najciekawszych i najwybitniejszych w jego generacji”.

Bronisław Maj, „Charaktery”