Mumu humu

tom wierszy

Zielona Sowa, Kraków 2006
ISBN 978-83-7435-258-1

Redaktor serii: Mariusz Czyżowski
Redaktor tomu: Roman Honet
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Mariusz Pająk
Grafika na okładce: Magdalena Orlińska

blurb

„Poezja Orlińskiego jest termometrem mierzącym 'piękną chorobę' istnienia i pisania tak, jak to mogą czynić tylko nowatorzy i poeci wtajemniczeni w sekretny język sztuki”.

Leszek Żuliński