tętno

tom wierszy

SPP Oddział w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi, 
Łódź 2014
ISBN 978-83-62733-23-1

Redaktor serii i tomu: Przemysław Owczarek
Korekta: Rafał Gawin
Projekt okładki i opracowanie graficzne: Fajne chłopaki
Skład i projekt typograficzny: Magda Ebert


Blurb

„Siedzący nigdy nie zrozumie biegnącego. Trzeba więc odłożyć na bok wszystkie zsiadłe teorie, wyjść z siebie i pobiec w miasto z Marcinem Orlińskim. Świat się szerzej otworzy i ciekawiej zaznaczy dla bezinteresownych biegaczy”.
Zbigniew Machej